Metoda fumigacji czyli gazowania może być wykorzystywana jedynie przez użytkowników profesjonalnych, którzy ukończyli szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji.

Fosforowodór (PH3) środkiem owadobójczym i gryzoniobójczym w formie pastylek emitujących gaz drogą reakcji chemicznej, o działaniu gazowym przeznaczonym do fumigacji/dezynsekcji ziarna zbóż (pszenica, jęczmień, żyto, pszenżyto, owies, proso, sorgo) i nasion grochu oraz materiału siewnego w magazynach i przechowalniach, w komorach elewatorów oraz w silosach.Środek zwalcza jaja, larwy i formy dorosłe następujących szkodników magazynowych: strąkowca grochowego, wołka zbożowego, omacnicy spichrzanki, mklika mącznego, wołkaryżowego, spichrzela surinamskiego, rozpłaszczyka rdzawego, trojszyka gryzącego, trojszykaulca. Zwalcza karczownika oraz kreta. Działanie środka polega na uwalnianiu w obecności wilgoci atmosferycznej trującego gazu-fosforowodoru.