Integrated Pest Management (IPM) to podejście do kontroli szkodników, które wykorzystuje strategie zapobiegania, monitorowania i ograniczania szkód spowodowanych przez szkodniki. IPM opiera się na skutecznym łączeniu różnych metod kontrolowania szkodników, takich jak metody biologiczne, chemiczne i fizyczne.

W sektorze spożywczym i przemysłowym istnieje wiele norm i standardów, które regulują kontrolę szkodników, w tym:

  1. GHP (Good Hygiene Practice) – to dobra praktyka higieny, która obejmuje ogólne wymagania dotyczące higieny i bezpieczeństwa żywności w procesie produkcji i dystrybucji.
  2. GMP (Good Manufacturing Practice) – to dobra praktyka wytwarzania, która obejmuje ogólne wymagania dotyczące procesów produkcyjnych, w tym kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności.
  3. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) – to system analizy zagrożeń i kontrolowania punktów krytycznych, który ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności.
  4. IFS (International Food Standard) – to standard bezpieczeństwa żywności, który określa wymagania dotyczące zarządzania jakością, higieną, procesami produkcyjnymi i kontroli szkodników w zakładach przetwórstwa żywności.
  5. BRC (British Retail Consortium) – to standard bezpieczeństwa żywności, który określa wymagania dotyczące zarządzania jakością, higieną, procesami produkcyjnymi i kontroli szkodników w zakładach przetwórstwa żywności.

Wszystkie te standardy wymagają od przedsiębiorstw zastosowania skutecznego programu kontroli szkodników, w tym podejścia IPM, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności. Zapraszamy do współpracy.