Kraków to miasto leżące w północnej części województwa małopolskiego nad brzegiem Wisły. Jest to siedziba władz tegoż województwa. Funkcjonuję jako miasto na prawach powiatu. Według wielu raportów, miasto to jest świetnym miejscem  do lokowania centrów usług dla biznesu. Jest to także największy w kraju ośrodek outsourcingu. W mieście i okolicy prężnie działa około 80 firm oferujących obsługę procesów biznesowych i IT. Do zakresu ich działań należy obsługa: księgowa, podatkowa i informatyczna a także finansowa tego samego koncernu lub wielu przedsiębiorstw. Firmy które funkcjonują w  Krakowie bądź okolicy to m. in.:  Capgemini, BNP Paribas, Lufthansa, Shell, State Street Service, ABB, Google, Motorola, Comarch, Delphi. Miasto to jest bardzo cenione przez inwestorów za atrakcyjność i dojrzałość, a to sprawia że chętnie lokują oni tutaj swoje firmy działające w zakresie usług finansowo-księgowych.