Mając na uwadze najwyższy standard świadczonych usług DDD cały czas podnosimy swoje kwalifikacje, biorąc udział w szkoleniach, konferencjach, certyfikacjach organizowanych dla firm zajmujących się dezynsekcją, dezynfekcją, deratyzacją oraz ochroną przedsiębiorstw przed szkodnikami.

Jak przygotować firmę do certyfikacji usługi ochrony przed szkodnikami zgodnie z normą PN-EN ISO 16663:2015 oraz wymaganiami programu certyfikacji CEPA    Ochrona ziarna przez szkodnikami magazynowymi oraz owady latające i ich zwalczanie w pomieszczeniach i na zewnątrz budynków Odstraszanie, odławianie i zwalczanie kretów, gryzoni, kun i innych dzikich zwierząt występujących w środowisku człowieka Dokumentowanie systemów zarządzania jakością wg ISO 9001 oraz planowanie i prowadzenie audytów zgodnie z wymogami stawiającymi firmom przez akredytowane jednostki certyfikujące Szkolenie podstawowe dot. systemów zarządzania jakością wg ISO 9001:2008