Myszy to bardzo uciążliwe gryzonie. Wszędzie, gdzie się pojawią, pozostawiają ogromne ilości kału oraz moczu, które mają szczególnie nieprzyjemny zapach. Mogą być nosicielami chorób, a także powodować straty w miejscach składowania żywności, w szczególności zbóż.

Jakie są oznaki tego, że posiadamy myszy? Gryzonie najbardziej aktywne są w okresie tuż po zachodzie słońca i przed wschodem, dlatego obserwacje najlepiej prowadzić właśnie wtedy. Główne symptomy ich występowania to odgłosy gryzienia, wspinania się, piski, odchody przy pokarmie, wzdłuż ścian, za przedmiotami, nory, świeże wykopy przy fundamentach i ścianach, ścieżki, ślady gryzienia, specyficzny mysi zapach. Szczególnie narażone na obecność myszy są miejsca, w których znajdują się duże zapasy jedzenia – na przykład magazyny, spiżarnie. Tam zawsze trzeba zdecydować się na przeciwdziałanie.

Zwalczenie myszy może odbywać się na kilka sposobów – metodą chemiczną lub mechaniczną. Do metod mechanicznych zaliczamy stosowanie łapek – pułapek żywołownych lub uśmiercających gryzonia. Metoda chemiczna to stosowanie rodentycydu – środka chemicznego w formie trutki, który rozkładany jest w miejscach, w których zwierzę żeruje. Powinny być to miejsca niedostępnych dla innych zwierząt. Jeśli nie jesteśmy w stanie sami poradzić sobie z zwalczeniem myszy, warto zatrudnić profesjonalna firmę deratyzacyjną.