Zwalczanie pluskiew Tarnobrzeg – dezynfekcja, dezynsekcja karaluchów, prusaków oraz odkomarzanie i odkleszczanie działek.

Tarnobrzeg jest miastem położonym w północnej części województwa podkarpackiego, nad prawym brzegiem Wisły. Miejscowość funkcjonuje jako miasto na prawach powiatu. Tarnobrzeg jest głównie kojarzony jako ośrodek wydobycia siarki. Jednak stopniowo, z biegiem lat 90 XX wieku, wydobycie tegoż surowca stawało się coraz bardziej nieopłacalne i finalnie zakończone. Na terenie dawnych wyrobisk uruchomiono obiekty rekreacyjne gdzie mieszkańcy gromko spędzają wolny czas. Natomiast w miejscu dawnego Siarkopol działa teraz Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna.