Podpisując umowę z naszą firmą na kompleksowe zabezpieczenie obiektu przed szkodnikami mają Państwo gwarancję profesjonalnego dokumentowania zbiegów DDD.
Zabezpieczenie obiektów przed szkodnikami wiąże się również z profesjonalnym prowadzeniem dokumentacji w skład której wchodzi: protokół z wykonanego zabiegu, karty przeglądów urządzeń zamontowanych w zakładzie takich jak: lampy owadobójcze, pułapki żywołowne do chwytania gryzoni, stacje do monitorowania owadów, karmniki deratyzacyjne na myszy i szczury.

  • opracowanie Instrukcji wykonania zabiegów ochrony Zakładu przed owadami i gryzoniami odpowiednio dobranej do specyfikacji zakładu. Przedmiotem takiej instrukcji jest przede wszystkim określenie miejsc występowania gryzoni i owadów,okresowe inspekcje i kontrole stacji deratyzacyjnych, pułapek żywo-łownych, detektorów owadów, określenie działań prewencyjnych.
  • raz w miesiącu wyszkolony pracownik DDD wypełnia protokół wykonania usługi zwalczania szkodników zgodnie z wykonanymi czynnościami.
  • prowadzenie pełnej dokumentacji w skład której wchodzą (protokoły wykonanych zabiegów, wypełnianie kart przeglądu urządzeń monitorujących, aktualne atesty stosowanych środków).

Dokumentowanie zabiegów DDD (dezynsekcja, dezynfekcja, deratyzacja) jest bardzo ważnym elementem procesu ochrony przed szkodnikami, ponieważ umożliwia kontrolę skuteczności przeprowadzonych działań oraz pozwala na utrzymanie wysokiej jakości usług.

Oto kilka ważnych informacji dotyczących dokumentowania zabiegów DDD:

  1. Planowanie i zaplanowanie zabiegów – przed przeprowadzeniem jakichkolwiek zabiegów należy odpowiednio zaplanować działania i przygotować harmonogram zabiegów.
  2. Dokładne informacje o zabiegach – należy utrzymywać szczegółowe informacje o zabiegach, takie jak data, rodzaj zabiegu, metoda wykonania, użyte środki chemiczne, ilość użytych środków oraz przypisane do zabiegu zlecenie.
  3. Lista szkodników – warto prowadzić szczegółową listę szkodników, które występują w danym obiekcie, wraz z informacjami o ich ilości oraz położeniu, aby w przypadku pojawienia się nowych szkodników można było szybko zareagować.
  4. Książka DDD – w przypadku większych obiektów, zwykle prowadzi się specjalną książkę DDD, która zawiera szczegółowe informacje o przeprowadzonych zabiegach, umożliwiając szybkie wyszukanie informacji o konkretnym zabiegu.
  5. Przestrzeganie przepisów – dokumentowanie zabiegów DDD musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie środki chemiczne powinny być stosowane zgodnie z zaleceniami producenta oraz z przepisami bezpieczeństwa.
  6. Przegląd dokumentacji – dokumentacja powinna być regularnie przeglądana w celu identyfikacji potencjalnych problemów oraz podejmowania działań zapobiegawczych.

Warto zaznaczyć, że dokumentowanie zabiegów DDD jest kluczowym elementem utrzymania wysokiej jakości usług i zapewnienia skutecznej ochrony przed szkodnikami.