Podpisując umowę z naszą firmą na kompleksowe zabezpieczenie obiektu przed szkodnikami mają Państwo gwarancję profesjonalnego dokumentowania zbiegów DDD.
Zabezpieczenie obiektów przed szkodnikami wiąże się również z profesjonalnym prowadzeniem dokumentacji w skład której wchodzi: protokół z wykonanego zabiegu, karty przeglądów urządzeń zamontowanych w zakładzie takich jak: lampy owadobójcze, pułapki żywołowne do chwytania gryzoni, stacje do monitorowania owadów, karmniki deratyzacyjne na myszy i szczury.

  • opracowanie Instrukcji wykonania zabiegów ochrony Zakładu przed owadami i gryzoniami odpowiednio dobranej do specyfikacji zakładu. Przedmiotem takiej instrukcji jest przede wszystkim określenie miejsc występowania gryzoni i owadów,okresowe inspekcje i kontrole stacji deratyzacyjnych, pułapek żywo-łownych, detektorów owadów, określenie działań prewencyjnych.
  • raz w miesiącu wyszkolony pracownik DDD wypełnia protokół wykonania usługi zwalczania szkodników zgodnie z wykonanymi czynnościami.
  • prowadzenie pełnej dokumentacji w skład której wchodzą (protokoły wykonanych zabiegów, wypełnianie kart przeglądu urządzeń monitorujących, aktualne atesty stosowanych środków).