Komary to bardzo uciążliwe owady, które wpływają na jakość odpoczynku w ogrodzie, na działce czy w parku. Najskuteczniejszy sposób, aby się ich pozbyć to odkomarzanie, czyli profesjonalne zwalczanie komarów. Wykonuje się je przy zastosowaniu specjalistycznych urządzeń, metod i odpowiednich środków. Na czym dokładnie polega ten zabieg?

Odkomarzanie to ograniczenie występowania komarów na danym terenie. Środki chemiczne użyte podczas zabiegu odkomarzania zabijają postaci dorosłe owadów bądź powodują u nich niezdolność do rozmnażania albo wywołują zmiany w fizjologii, które upośledzają ich funkcje życiowe.
Wybór metody odkomarzania uzależniony jest od warunków środowiskowych oraz lokalizacji miejsca, w którym chcemy zwalczyć komary. Odkomarzanie może odbywać się metodą fizyczną (stosowanie środków, które tworzą bardzo cienki film silikonowy na powierzchni wody), biologiczną (aplikacja owadobójczych środków mikrobiologicznych w miejscach rozwoju larw komarów)  i chemiczną. Do metody chemicznej zaliczamy opryskiwanie i zamgławianie przestrzenne – termiczne (gorącą mgła) oraz aerozolowanie ULV (zimną mgłą). Rozpylony podczas odkomarzania środek chemiczny pokrywa roślinność na danym terenie, która jest miejscem bytowania komarów.

Aby skuteczność odkomarzania była jak największa, zleca się zastosowanie zabiegu na jak największym terenie. Najlepiej zwalczanie komarów przeprowadzić na sąsiadujących ze sobą posesjach, co zapewni dłuższą ochronę przed nawrotem owadów, a cała operacja będzie o wiele skuteczniejsza.