Deratyzacja w Rzeszowie na Podkarpaciu

Inaczej odszczurzanie, są to zabiegi mające na celu zwalczanie gryzoni (myszy, szczurów, kretów, itp.) oraz zabezpieczanie obiektów. Do najczęściej używanych metod zaliczmy różnego rodzaju pułapki i trutki, rzadziej metody biologiczne czy chemiczne.

Zwalczenie gryzoni jest obowiązkowe, właściciele zobowiązani są do okresowej deratyzacji swoich posesji. Reguluje, to Ustawa o porządku i czystości w gminach.

Gryzonie potrafią wyrządzić liczne straty żywności. Uszkadzają konstrukcje i wyposażenie budynków. Niszczą warstwę izolacyjną pomieszczeń, czy uszkadzają przewody elektryczne i wodociągowe. W wyniku, czego może dochodzić do pożarów lub zalania przechowywanych produktów.

Gryzonie, a w szczególności szczury, przenoszą ponad 60 groźnych chorób, np. leptospirozę (chorobę Weila), dżumę, gorączkę szczurzą, salmonellozy, włośnicę.
Należy pamiętać, że łatwiej i bezpieczniej jest zapobiegać występowaniu gryzoni niż je zwalczać.