Jest to proces, który charakteryzuje się likwidacją wirusów, bakterii i riketsji zwanych mikroorganizmami chorobotwórczymi. Stanowi on zabieg odkażania powierzchni i przedmiotów użytkowych, ale w przeciwieństwie do antyseptyki zdezynfekowany materiał nie musi być jałowy, czyli zostają zniszczone formy wegetatywne mikroorganizmów, ale nie zawsze zostają usunięte formy przetrwalnikowe.

Proces dezynfekcji poprzedza sanityzacja, w której skład wchodzi wietrzenie pomieszczeń, mycie i czyszczenie, które ma na celu usunięcie drobnoustrojów jedynie z powierzchni poddanych bezpośrednio tym zabiegom. Prawidłowo wykonana sanityzacja pozwala na zmniejszenie zużycia środków odkażających. Oprócz preparatów chemicznych w zależności od sytuacji i obiektu wykorzystuje się także metody fizyczne: wysoką temperaturę, promieniowanie jonizujące i UV.

Dezynfekcję można podzielić na zapobiegawczą, którą przeprowadza się w odstępach danego czasu w zależności od wymogów sanitarno-higienicznych, kolejno można przeprowadzić dezynsekcje  w ognisku choroby zakaźnej oraz po jej wygaśnięciu.